Home » istanbul escort » PİŞMANLIK YOK BÖLÜM 4

PİŞMANLIK YOK BÖLÜM 4

PİŞMANLIK YOK BÖLÜM 4.

Yol boyunca attığınız her adım için şükretmek, böyle bir
mutluluğun anahtarlarından biridir. Cath in son zamanlarında
ifade ettiği gibi yol boyunca geçirdiğin vakit yerine sonuçlara
çok fazla odaklanmak, bir sürü potansiyel mutluluğu kaçır-
maya sebep olabilir. Mutluluğun, her şeyin yerini bulmasına
bağlı olduğunu düşünmek çok kolay olsa da aslında tam tersi
doğrudur. Her şey ancak mutluluk bulunduğunda yerli yerine
oturur.
Her gün mutlu olmak mümkün olmasa da zihni bu yöne
doğru yönlendirmeyi öğrenmek mümkündür. Örneğin, üzün-
tünün dışındaki güzel bir şeyi fark etmek, benim de yeniden
huzurlu bir noktaya dönmeme yardımcı olan bir şeydi. Zihin
çok büyük acılara sebep olabilir. Fakat düzgün kullanmakta
ustalaştığımızda güzel bir hayat yaratmak için de kullanıla-
bilir. Her birimizin, kendimiz için üziilebilecek sebeplerimiz
vardır. Her birimiz acı çekmişizdir. Ama hayat bizlere hiçbir
şey borçlu değildir. Sadece bizler kendimize, kalan zamanı-
mızda hayatı olabildiğinde iyi yaşamayı ve sürekli şükretmeyi
borçluyuz.
Öğrenmenin sürekli devam edeceğini ve bunun bir kısmı-
nın bize acı getirirken bir kısmının da mutluluk getireceğini
kabul ettiğimizde daha ağırbaşlı bir ruh haline ulaşırız. Bu
bakış açısıyla mutluluk daha bilinçli bir seçim haline gelir ve
karşımıza çıkan dalgalar, bize eskisi kadar büyük fırtınalar gibi
gelmez. Bir zamanlar sizi üzmüş ve yaralamış olan şeyler, bu
deneyim ve bilgelikten gelen yeteneklerinizle dolu olabilir.
Ayrıca bazen tamamen saçma ve oyuncu olmak da hiç so-
run değildir. Kendinize izin vermeniz gerekir. Uyuşturucu ya
da alkol olmadan da eğlenmek pekâlâ mümkündür. Yetişkin-
lerin ciddi olması gerektiğini ve saçma şeylerle eğlenemeyece-
ğini söyleyen bir kural yoktur. Hayata çok eleştirel bir gözle
bakmak ya da başkalarının gözünde nasıl görüneceğiniz konu-
sunda çok endişelenmek gibi düşüncelerin şu anki mutluluğu-
nuzu engellemesine izin verirseniz bunlar, hayatınızın sonunda
pişmanlık olarak karşınıza çıkar.
Elbette, Lenny’nin gösterdiği gibi hayata yaklaşımınız da
mutluluğunuz konusunda çok büyük bir fark yaratabilir. Yaşadı-
ğı kayıplara rağmen Lenny, ona verilen hediyelere odaklanmıştı
ve hayatını iyi bir hayat olarak görüyordu. Her gün baktığınız
aynı manzara, aynı hayat; olumsuz yönleri yerine size verilen
hediyelere odaklandığınızda yepyeni bir şeye dönüşebilir. Bakış
açınız, sizin kendi seçiminizdir ve bu bakış açısını değiştirmenin
en iyi yolu, olumlu şeylerin kıymetini bilerek şükretmektir.
Ölmek üzere olan insanlar benimle bunca pişmanlıklarını
paylaşmalarına rağmen son noktaya geldiklerinde her biri iç
huzuru bulmuştu. Bazıları son birkaç günlerine kadar kendi-
lerini affetmeyi başaramamışsa da hepsi ölmeden önce bunu
yaptı. Birçoğu sona yaklaşırken inkâr, korku, öfke, vicdan aza-
bı ve en kötüsü, kendinden nefret etme gibi birçok duyguyu
yaşadı. Fakat birçoğu, sevgi ve son haftalarında su yüzüne çı-
kan hatıraların getirdiği müthiş bir neşe gibi olumlu duyguları
da deneyimledi.
Fakat son noktaya gelmeden önce hepsi zamanlarının dol-
duğunu huzurla kabullendi ve ne kadar acı çekmiş olurlarsa
olsunlar, bahsettikleri pişmanlıklar için kendilerini affetmeyi
başardılar. Ama birçok müşterim için başka insanların kendi
hatalarından ders alması çok önemliydi.
Hepsi de hayatlarını gözden geçirmeleri için zaman veril-
miş insanlardı. Bir anda ölenlerin böyle bir lüksü yoktur ve
birçoğumuz da onlardan olacağız. Şu anda yaşadığınız hayatı
gözden geçirmeniz çok önemlidir çünkü ölmeden önce huzur
bulmanız ya da düşünmeniz için çok az zamanınız olabilir.
Bunun yerine hayatınız boyunca yanlış yollarla mutluluğun
peşinde koştuğunuzu, mutluluğun sürekli elinizden kaçtığını,
her zaman ulaşamayacağınız bir yerde, doğru şeylerin ya da
durumların karşınıza çıkmasına bağlı olduğunu düşündüğü-
nüzü bilerek ölürsünüz. Her şey için çok geç olmadan, hayatı-
nızın yönünü değiştirme fırsatının elinizden kaçtığını bilerek
ölürsünüz.
Çok sevdiğim bu harika insanların ölüm döşeğinde buldu-
ğu huzur, son zamanlarınızı beklemeden, hemen şimdi bula-
bileceğiniz bir şeydir. Hayatınızı değiştirmeyi, cesur olmayı ve
ölürken pişmanlıklarınız olmamasını sağlayacak, kalbinize sa-
dık bir hayat yaşamayı seçebilirsiniz.
Nezaket ve bağışlama harika birer başlangıç noktasıdır.
Bunlar, sadece başkalarına değil; kendinize karşı da sergileme-
niz gereken tavırlardır. Kendinizi affetmeniz de bu sürecin çok
gerekli parçalarından biridir. Bunu yapmazsanız, bir zamanlar
benim de yapmış olduğum gibi, sadece zihninizdeki kendini-
ze çok fazla yüklenmenize sebep olan tohumlan gübrelemiş
olursunuz. Ama kendini bağışlama ve nezaket, bu tohumların
gücünü zayıflatır. Onların yerlerini daha sağlıklıları alır ve güç-
lenirler. Zaman içinde eski tohumları, beslenebilecekleri hiçbir
şey kalmayacak kadar gölgede bırakırlar.
Hayatınızı değiştirmek için ihtiyaç duyduğunuz cesareti
bulmak, kendinize karşı nazik olduğunuzda daha kolaydır. İyi
şeyler de zaman alır, bu yüzden sabır gereklidir. Her birimiz
inanılmaz potansiyeli sadece kendi düşünceleriyle sınırlandı-
rılmış olan muhteşem insanlarız. Hepimiz muhteşemiz. Sizi
şekillendiren sayısız çevresel ve biyolojik etkiyi, sadece size has
biyolojinizi oluşturan genlerinizi düşünürseniz oldukça özel ve
muhteşem biri olduğunuzu fark edebilirsiniz. Şu ana kadar sa-
hip olduğunuz hem iyi hem körü tüm yaşam deneyimleriniz
de bu gezegendeki başka hiçbir insan gibi olmamanıza katkı
sağlar. Siz zaten özelsiniz. Siz zaten biriciksiniz.
Artık hem kendinizin hem de diğer insanların değerini fark
etmenizin vaktidir. Yargılarınızı bir kenara bırakın. Kendinize
ve diğer insanlara karşı nazik olun. Hiç kimse hayatı boyunca
bir başkasının gözleriyle görüp bir başkasının kalbiyle hissede-
meyeceği için kimse birbirinin ne kadar acı çektiğini de bile-
mez. Küçük bir empati, epeyce yol almanızı sağlayabilir.
Başkalarına karşı nazik olup yargılarınızdan kurtularak daha
iyi tohumlar atmış ve kendinize karşı daha nazik davranmış
da olursunuz. Kendi mutsuzluğunuz konusunda başkalarını
suçladığınız için kendinizi affedin. Kendinize karşı yumuşak
olmayı ve insanlığınızı, zaaflarınızı kabul etmeyi öğrenin. Sizi
kendi mutsuzlukları için suçlayan kişileri de affedin. Hepimiz
insanız. Hepimiz, daha nazik ifade etmemizin daha iyi olacağı
şeyler yapmış ya da söylemişizdir.
Hayat, çok hızlı sona erer. Hayatın sonuna, pişmanlıklar
olmadan ulaşmak mümkündür. Doğru yaşamak ve buraya ya-
şamak için geldiğiniz hayatı yüceltmek biraz cesaret ister ama
seçim sizindir. Ve ödüller de sizin olacaktır. Hayatınızdaki tüm
hediyelere ve en önemlisi, kendi muhteşem benliğinize değer
vererek kalan zamanınızın tadını çıkarın.

Cevap bırakın