Home » İstanbul Escort » GÜL VE BİL

GÜL VE BİL

GÜL VE BİL.

Şimdi hayatıma baktığımda hâlâ aklımı başımdan alan anlar
var. Hayalini kurduğum hayat her gün biraz daha gerçeğe
cfonüşüyor. Artık hayalini kurduğum kişi haline geldim. Bunu,
cesaret, azim, disiplin ve kendi kalbimi sevmeyi öğrenerek ba-
şardım. Hayat aslında kolay ve neşeli olabilir. Hatta kolayca
akabilir. Daha da iyisi ben kendimi gelişime ne kadar uydu-
rursam, yoluma çıkan şeyleri hak ettiğimi kabul etmeye devam
edersem her şey o kadar kolaylıkla akmaya devam eder.
En karanlık son dönemimde, inancımın güçlü kalmasını
sağlayan küçük bir slogan vardı: Gül ve Bil. Her zamankinden
daha da zorlu bir günde, eski düşüncelerim hayatlarını kurtar-
mak için direniyor ve bana hayal ettiğim şeyleri hak etmediği-
mi söylüyordu. Bu arada yeni düşünme biçimim, kalıcı olarak
onların yerine yerleşmeye çalışıyor ve bana hak ettiğim konu-
sunda güvence veriyordu. Bu yüzden zor günlerin üstesinden
gelebilmek için çok basit ve net, gözyaşlarıyla dolu anlarımda
hatırlanması zor olmayacak bir rehberlik için dua ettim. Ken-
dimi elimden geldiğinde güçlü ve umutlu tutmamı sağlamaya
yardımcı olacak bir şeye ihtiyacım vardı. Aklıma ‘Gül ve Bil’
kelimeleri geldi.
Bu kelimeleri yazıp evin görünür yerlerinden birine koy-
dum. Onların önünden her geçişimde, kendime verdiğim bir
sözü hatırlıyor ve gülüyor ve biliyordum ki bu dönem geçecek
ve daha iyi zamanlar gelecekti. Ayrıca gülümserken daha güçlü
bir inanca sahip olmak da çok kolaylaşıyordu. Böylece bu oto-
matik olarak ruh halimi hafifletmeye ve beni tekrar gülümse-
mek için birçok sebep bulacağım konusunda güvence vermeye
başladı. Fakat bu sözleri, gerçekten gülmeden okumanın hiç-
bir anlamı yoktu, çünkü gülmenin kendisi, bilmeyi daha kolay
hale getiriyordu. Ve ben de güldüm.
Daha sonra bu cümlenin altına ‘Teşekkür Et ve Bil’ ifadesi-
ni ekledim ve her şeyin bana doğru geldiğine güvenerek ve ina-
narak şükür dualarımı önceden ettiğime emin oldum. ‘Gül ve
Bil’, Teşekkür Et ve Bil’; mantralarım haline geldi ve günleri-
mi, elimden geldiğince gülerek ve bilerek geçirmeye başladım.
Bunu yapmaya başladığımda tam bir inançla hareket edebil-
dim ve bu doğal olarak teşekkür etmek istememe sebep oldu.
Dualarım, düşlerim ve niyetlerim çoktan duyulmuştu. Benim
yapmam gereken tek şey Gülmek ve Bilmek’ ve Teşekkür Et-
mek ve Bilmek’ti. Doğal olarak bu, diğer türlü olacağından çok
daha fazla gfılümseyebilmemi sağladı.
Elbette, o en sondaki yoğun üzüntü ve pişmanlık günle-
ri başta olmak üzere bu sözcükleri takip edecek kadar güçlü
olmadığım günlerim oldu. Ama o teslimiyet dönemi, benim
için gerçek bir dönüm noktasıydı. Artık geçmişimden gelen
acıyla yaşayamadığım doğruydu ve bir açıdan haklıydım. Bu,
en azından bildiğim biçimiyle hayatımın sonuydu. Ama fizik-
sel olarak ölmem gerekmiyordu. Sadece bana ait o eski parça,
ruhsal olarak öldü. Kendim hakkındaki o eski fikirlerim, ken-
di sevgimin parlak ışığında yaşayamıyordu. Yıllardır kendisini
gösteren yeni hayat, sonunda doğmuştu.
Ben güler ve bilirken düşlerim gerçekmiş gibi hissetmeye
başladım ve hepsi benim birer parçam haline geldi. En sonun-
da kendi değerimi fark edebildiğimde fırsat kapılarının önüm-
de sonuna kadar açılmalarının sebebi de buydu. Düşlerim
uzun zamandır buradaydı ve sadece onların gelmelerine izin
vermemi bekliyorlardı. Ben de neşeli bir kalple kendimi açtım
ve her şeyin akmasına izin verdim. Her şey, hem kişisel hem
profesyonel anlamda akmaya başladı.
Bundan bir süre sonra sevgili ailemin vegan bir Noel kutla-
ması yapma önerisiyle mutluluktan şok olurken tüm kalbimle
gülümsedim ve dünyadaki en güzel Noel hediyesini aldığı-
mı düşündüm. En az yirmi yıldır, en azından vejetaryen bir
Noel’in hayalini kuruyordum. Bu gerçekleştiğinde her şey o
kadar kolay oldu ki hepimiz bunun yaşadığımız en güzel No-
ellerden biri olduğu konusunda hemfikir olduk. Ben annem-
le kahkahalar arasında sebze doğrarken babam da müzikleri
düzenliyordu. 1950 lerden kalma country müziği evin içini
doldururken hepimiz güldük, sohbet ettik ve muhteşem bir
ziyafet hazırladık. Her şey çok neşeli ve çok kolaydı.
İşim büyümeye ve başarılı olmaya devam ederek bana tat-
min ve mutluluk getiriyordu. Bir başkasının yanında çalışırken
de sevdiğiniz işi bulmanız mümkün olsa da yaşadığımız zaman-
da benim için ilerlemenin en iyi yolu kendim için çalışmaktı.
Zaten ihtiyaç duyduğum ve en çok istediğim şey de buydu; iş
hayatım da dâhil olmak üzere hayatımı kendi yolumla yaşa-
mak. Yeni varoluşumda bana, eski hayatımın en iyi yanları ve
özdisiplinin yanı sıra, çok yüksek bir motivasyon ve müthiş bir
netlik eşlik ediyordu.
Kurduğum yerel ilişkiler sayesinde her yerde toplantılar dü-
zenleniyordu. İlham ve yeni fikirler âdeta fışkırıyordu. Dün-
yaya tekrar dönüp kendim için yeni ve olumlu fırsatlar yarat-
maya başladığımda yeniden heyecan duymaya da başladım.
Birkaç sosyal yardım grubu aracılığıyla toplumun dezavantajlı
üyeleri için birkaç şarkı yazma atölyesi düzenledim. Tekrar ders
vermek ve kendi kendimin patronu olmak harikaydı ve elbet-
te sınıflarımdaki insanların geçirdiği dönüşümleri izlemek çok
ödüllendiriciydi.
Geçmişteki ciddiyetimden sonra işimde de daha fazla neşe
olmasının vakti gelmişti. Ben de beş yaş altı çocuklar için ha-
zırladığım bir gösteri yapmaya başladım. Bu harika, sınırlan-
mamış küçük insanların yeni şarkılarımla dans edip etrafta zıp-
layışını izlemek büyük bir zevkti. Hem yazmaya dair fırsatlar
hem de yetişkinler için yeni bir albüm ihtimali ortaya çıktı.
Bizi engelleyen şeyleri geride bıraktığımızda yaratıcı ve fiziksel
olarak gerçekten neleri yapabileceğimizi görmek beni gerçek-
ten hayrete düşürüyor.
Bloğum daha da dev dalgalar halinde ziyaretçi akınına uğ-
ruyor ve daha çok insanı benim işime getiriyordu. Ayrıca ti-
şörtler, tampon çıkartmaları ve büyük çantalardan oluşan ve
üzerlerinde şarkılarımdan ve makalelerimden cümleler taşıyan
mutlu ve pozitif bir koleksiyon tasarlamıştım. Artık sadece fi-
kirler zihnime akmakla kalmıyor, aynı zamanda buna motive
olmuş eylemler de eşlik ediyordu.
Artık sonbaharımın akşamlarını, harika bir adama sokula-
rak geçiriyorum ve hayatın ne kadar değişebileceğini düşünüp
gülümsüyorum.

Cevap bırakın