Home » İstanbul Escort » GİZLİ HEDİYELER SON BÖLÜM

GİZLİ HEDİYELER SON BÖLÜM

GİZLİ HEDİYELER SON BÖLÜM.

Ben de dâhil olmak üzere hiçbirimiz mükem
mel değiliz. Bu arkadaşlığın bitmesinde bilinçli ya da bilinçsiz
benim de katkım olmuştu ama biri, sadece durumu kurtarmak
için kendini ifade edemediğin bir ilişkinin devam etmesini sağ
lıyorsa bu bir kişi tarafından yönetilen bir ilişkidir ve hiçbir
zaman dengeli ya da sağlıklı değildir.
Skalanın diğer ucunda dürüstlük birkaç yıl sonra farklı bir
arkadaşlığın hayatıma girmesine sebep olacaktı. Hayat benim
için çok fazla değişiyordu. Bu yüzden bazen bunun etkisinden
kurtulabilmek için beni çok iyi tanıyan birini arardım. Ama
bu arkadaşım nadiren müsait olurdu ve ancak bana yeniden
ihtiyacı olduğunda ortaya çıkardı.
Bir gün bu durum sabır sınırıma dayandı ve ona dürüstçe
bir süre sırtımı ona yaslamaya ihtiyacım olduğunu söyledim.
Bu açık sözlülük bizi birbirimize çok yaklaştırdı ve aramızda
harika bir konuşmanın başlamasına sebep oldu. O da benimle
bir sürü şey paylaştı ve arkadaşlığımız karşılıklı saygı ve duygu
sal olgunluğun birçok faydasını gördü. Sonuç olarak o tama
men güvenilebilecek biri değildi ve her ikimiz de bunu anlayıp
kabullendik.
Bunun yerine kendime ve daha uzun süreli arkadaşlıklarıma
güvenmeye başladım. Bu benim arkadaşıma duyduğum ihti
yacı biraz azalttıysa da arkadaşımın da artık her zaman onun
yanında olmaya hazır olmayan yeni bana alışması gerekiyordu.
Her zaman bunu yapabilecek kadar güçlü değildim ve artık
bunu yapma ihtiyacı da duymuyordum. Karşılıklı birbirimi
zin zaaflarını kabul etmemiz ve birbirimize karşı dürüst olacak
cesareti bulmamız bizi daha birçok seviyede birbirimize yak
laştırdı. Artık arkadaşlığımızın üzerinde iki taraftan da uygula
nan hiçbir baskı yoktu. Bu olgunca, çok dürüst ve her zaman
eğlenceliydi.
Artık birbirimizle eskisi kadar sık görüşmüyorduk ve ha
yatlarımız da bir zamanlar olduğu kadar iç içe geçmiş değildi.
Fakat arkadaşlıklar da dâhil olmak üzere tüm ilişkiler değişim
geçirir. Birbirimize söylediğimiz onca şeye rağmen artık çok
daha yakın arkadaştık. Artık birbirimize karşı dürüsttük ve bir
birimizi olmasını istediğimiz gibi değil, olduğumuz gibi kabul
ediyorduk. Bir araya gelmeyi başardığımız zamanlarda ikimiz
de bize verilen bu zamanın ve anlayışın tadını çıkarıyorduk.
Duygularımı ifade etmemin bedelini ilk arkadaşlığımda
ödediysem de artık hayatımda kalan ilişkilerin olgun bir dü
rüstlüğe ve gerçek bir kaliteye sahip olduğunu biliyordum. O
günlerde kendimi olduğum gibi ifade etmek en önemli moti
vasyon kaynaklarımdan biriydi. Ayrıca açık ve dürüst biri ol
mak zamanla daha da kolaylaşıyordu. Bu noktaya gelmek uzun
zamanımı almıştı ama artık daha özgürdüm. Bu ayrıca diğer
insanların bunu yapmaya çalışırken verdiği mücadeleyi gör
memi de sağlıyordu. Kendimi dürüstçe ifade etmemin bana
verdiği ödüllere baktığımda diğer insanların da bir gün kendi
içlerinde bu noktaya gelmelerini umuyordum.
İçinde yaşadığı karmakarışık dünyanın ortasında Nanci nin
bana verdiği tepki, yaşadığım en güzel anlardan biriydi. Daha
önce bir tepki almayı beklemeden kendimi ona ifade etmemiş
olsaydım o an aldığım ödülü asla alamayacaktım.
Diğer insanların kendinizi nasıl hissettiğinizi bildiğini ya
da her zaman yanınızda olacaklarını varsaymak bir saat içinde
ölebilecekleri düşünüldüğünde çok büyük bir risktir. Her biri
miz ölebiliriz. İnsanların her zaman orada olacağını düşünme
nin bedelini çok yüksek ödeyebilirsiniz. Her gününüz mutlu
olamaz. Hepimiz büyüyoruz ve hepimizin zor günleri oluyor,
fakat her zaman paylaşabileceğimiz güzel düşünceler vardır. Bu
yüzden duygularınızı dürüstçe paylaşmanız ve onları düzen
li olarak dinlemeniz çok önemlidir. Kendi küçük dünyanızın
kargaşasında kaybolup bunu unutmak çok kolaydır.
Ünlü ve çok sevilen Avustralyalı bir besteci ve şarkıcı olan
Mick Thomasın, insanların hep orada olacağına kesin gözüyle
bakmamaları gerektiğini hatırlatan bir şarkısı vardır. Şarkıda
ki adam, kendini hayatın kargaşasına o kadar kaptırmıştır ki
kadının saçlarının rengini ve başka şeyleri değiştirdiğini bile
fark etmez. Şarkının ana mesajı ve en vurucu cümlesi şudur:
“Adam, kadının güzel olduğunu unutmuştu.”
Şarkıda sevdiği kadının hep orada olacağını düşünen bir
adamdan bahsedilse de bunu hayatımızdaki herkese uyarlaya
biliriz. Kadınlar da sevdikleri adamların iç ya da dış güzellik
lerini göremeyerek her zaman orada olacağını düşünebilirler.
Kadınlar da bazen eşlerinin sevgilerini farklı şekillerde örneğin
onlar için bir şeyler yaparak gösterebileceklerini fark etmeyebi
lirler. Çocuklar, ailelerinin hep yanlarında olacağını düşünür
ler. Bazen ebeveynler de çocuklarının hep yanlarında olacağını
düşünürler. Arkadaşların, kuzenlerin, kız ve erkek kardeşleri
mizin, iş arkadaşlarımızın, büyükanne ve büyükbabamızın ve
içinde bulunduğumuz toplulukların üyelerinin hep orada ola
cağını düşünürüz.
Bir insanda hoşlanmadığımız şeylere odaklanmamız kolaydır
ki bu aslında kendimizde olan bir şeyin onlara yansımasıdır. Ama
diğer insanların sevdiğimiz taraflarını da çok sık dile getirmeyiz.
Evet, bazen dürüstçe konuşmak cesaret gerektirir ve açıkça duy
gularımızı ifade ettiğimiz kişinin tepkilerini kontrol edemeyiz.
Onların ihtiyaçlarına karşı da duyarlı olmamız gerekir.
Fakat ben, her zaman bizim istediğimiz şekilde olmasa da,
dürüstlüğün hep ödüllendirildiğini fark ettim. Bu; özsaygı, biri
öldüğünde suçluluk duymamak, daha zengin ilişkiler, sağlıksız
ilişkilerin hayatınızdan çıkması ya da tahmin bile edemeyece
ğimiz birçok farklı şekilde karşınıza çıkabilir. En önemli şey,
duygularınızı ifade edecek cesarete sahip olarak hediyeleri hem
kendinize hem de etrafınızdaki insanlara doğru çekecek olma
nızdır. Kendinizi ifade etmeyi ne kadar geciktirirseniz söyle
meniz gereken şeyleri o kadar uzun süre taşımış olursunuz.
Nanci bir daha bilinçli hiçbir şey söylemedi ama bunun bir
önemi yoktu. O gün bana lütfedilen şey yeterli olmanın çok
üstünde bir hediyeydi. Nanci’nin torunu da bir akşamüstü ona
şarkı söylerken bu bilinç anlarından birini yaşamıştı. Nanci
konuşmamıştı fakat torununun gözlerinin içine bakıp sevgiyle
güliimsemişti. Bunu bir Alzheimer hastası gibi değil, torunuy
la gurur duyan ve o gün şarkı söyleyerek seçtiği kendini ifade
biçiminden memnun olan bir büyükanne gibi yapmıştı.
Bize ulaşana kadar karşımıza çıkacak olan hediyeleri asla
bilemeyiz fakat bir şeyden eminim. Cesaret ve dürüstlük her
zaman ödüllendirilir.

ÜÇÜNCÜ PİŞMANLIK VE ALT BÖLÜMLERİN SONU..
YARINKİ YAZIMIZDA – DÖRDÜNCÜ PİŞMANLIK

Cevap bırakın