Home » Antalya Escort » Antalya Escort

Antalya Escort

antalya escort.

antalya escort

va.” Sesi boğuklaşmıştı. “Her şeyi mahvettiğimi biliyo-
rum. Açıklamama izin ver.”
“Açıklaman gerekmiyor. Sorun değil.”
“Sorun. Seni görmem gerek.”
“Ben seni görmek iste…
“Bunu kolay yoldan yapabiliriz, Eva. Ya da istersen zorlaş-
tırabilirsin.” Nabzımı hızlandıran sert bir tona bürünmüştü
sesi. “Ama her halükârda dinleyeceksin söyleyeceklerimi.”
Telefonda çabucak söylenen bir hoşça kal ile paçayı kur-
taracak kadar şanslı olmadığımı anlayarak gözlerimi kapat-
tım. “İyi, tamam. Gelirim yukarıya.”
‘Teşekkür ederim.” Rahat bir soluk aldığını duydum. “Seni
görmek için sabırsızlanıyorum.  lara escort
Ahizeyi yerine koyup, masamın üzerindeki fotoğraflara ba-
karak söyleyeceklerimi formüle etmeye ve kendimi Gideon’ı
tekrar görmeye hazırlamaya çalıştım. Ona gösterdiğim fizik-
sel tepkinin şiddetini kontrol etmem imkânsızdı. Bir şekilde
buna takılmamayı ve yapmam gerekeni yapmayı başarma-
lıydım. Önümüzdeki günler, haftalar ve aylar boyunca onun-
la bu binada karşılaşacak olmamız konusunu ise sonra düşü-
necektim. Şu anda odaklanmam gereken tek şey, şu öğle ye-
meğini sağ salim atlatmaktı. antalya escort bayan
Kaçınılmaz olana boyun eğerek işime döndüm ve dergile-
rin içine koymak için hazırlanan birtakım abonelik kartı ör-
neklerinin görsel etkilerini karşılaştırmaya devam ettim.
“Eva.” antalya anal escort
Sıçrayarak koltuğumda döndüm ve Gideon’ı odacığımın
yanı başında dikilirken bulunca irkildim. Görünüşü her za-
manki gibi başımı döndürdü ve kalbim göğsümün içinde tek-
ledi. Saate şöyle bir bakınca gördüm ki çeyrek saat geçip git-
mişti, ben farkına varmadan.
“Gid… Bay Cross. Buraya kadar gelmenize gerek yoktu.”
Yüzü sakin ve tepkisizdi ama gözleri fırtınalı ve yakıcıydı.
“Hazır mısın?”

 

Cevap bırakın